Artificial intelligence–enabled rapid diagnosis of patients with COVID-19

Autoria: Xueyan Mei; Hao-Chih Lee; Kai-yue Diao; Mingqian Huang; Bin Lin; Chenyu Liu; Zongyu Xie; Yixuan Ma; Philip M. Robson; Michael Chung; Adam Bernheim; Venkatesh Mani; Claudia Calcagno; Kunwei Li; Shaolin Li; Hong Shan; Jian Lv; Tongtong Zhao; Junli Xia; Qihua Long; Sharon Steinberger; Adam Jacobi; Timothy Deyer; Marta Luksza; Fang Liu; Brent P. Little; Zahi A. Fayad; Yang Yang
Fonte: Nature Medicine
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Aberto | Ano: 2020
Palavras-chave: covid-19; inteligência artificial; tecnologia da informação; tomografia computadorizada

[Visualizar/ Abrir]