Dynamic CT and Gadoxetic Acid-enhanced MRI Characteristics of P53-mutated Hepatocellular Carcinoma

Autoria: Azusa Kitao; Osamu Matsui; Yu Zhang; Takahiro Ogi; Satoko Nakada; Yasunori Sato; Kenichi Harada; Norihide Yoneda; Kazuto Kozaka; Dai Inoue; Kotaro Yoshida; Wataru Koda; Taro Yamashita; Tatsuya Yamashita; Shuichi Kaneko; Satoshi Kobayashi; Toshifumi Gabata
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Restrito | Ano: 2023
Palavras-chave: angiorressonância; angiotomografia; exames contrastados; neoplasia hepática; oncologia; ressonância magnética; tomografia computadorizada

[Visualizar/ Abrir]