Synovial Oxygenation at Photoacoustic Imaging to Assess Rheumatoid Arthritis Disease Activity

Autoria: Meng Yang; Chenyang Zhao; Ming Wang; Qian Wang; Rui Zhang; Wei Bai; Jian Liu; Shangzhu Zhang; Dong Xu; Sirui Liu; Xuelan Li; Zhenhong Qi; Fang Yang; Lei Zhu; Xujin He; Xinping Tian; Xiaofeng Zeng; Jianchu Li; Yuxin Jiang
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Restrito | Ano: 2023
Palavras-chave: artrite reumatoide; reumatologia; ultrassonografia

[Visualizar/ Abrir]

The Digital Divide in Radiology: Computer Use for Health Care–related Tasks and Breast Cancer Screening

Autoria: Peter Abraham; Patricia Balthazar; Nicholas James Reid; Efrén J. Flores; Anand K. Narayan
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Restrito | Ano: 2023
Palavras-chave: mamografia; neoplasia mamária; oncologia; tecnologia da informação

[Visualizar/ Abrir]

Time-of-Flight Intracranial MRA at 3 T versus 5 T versus 7 T: Visualization of Distal Small Cerebral Arteries

Autoria: Zhang Shi; Xueying Zhao; Shuo Zhu; Xiyin Miao; Yunfei Zhang; Shihong Han; Bei Wang; Boyu Zhang; Xiaodan Ye; Yongming Dai; Caizhong Chen; Shengxiang Rao; Jiang Lin; Mengsu Zeng; He Wang
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Restrito | Ano: 2023
Palavras-chave: angiorressonância; cardiologia/ angiologia; exames contrastados; ressonância magnética

[Visualizar/ Abrir]

Photon-counting CT Material Decomposition: Initial Experience in Assessing Adrenal Adenoma

Autoria: Simon Lennartz; Denise Schoenbeck; Jan Robert Kröger; Jan Borggrefe; Julius Henning Niehoff
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Restrito | Ano: 2023
Palavras-chave: neoplasia adrenal; oncologia; PCCT; tomografia computadorizada

[Visualizar/ Abrir]

Tumor Physiology and Clinically Significant Prostate Cancer Detection

Autoria: Vicky Goh
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Restrito | Ano: 2023
Palavras-chave: fMRI; laudo radiológico; neoplasia de próstata; oncologia; PI-RADS; ressonância magnética

[Visualizar/ Abrir]

Contribution of Dynamic Contrast-enhanced and Diffusion MRI to PI-RADS for Detecting Clinically Significant Prostate Cancer

Autoria: Anoshirwan Andrej Tavakoli; Thomas Hielscher; Patrick Badura; Magdalena Görtz; Tristan Anselm Kuder; Regula Gnirs; Constantin Schwab; Markus Hohenfellner; Heinz-Peter Schlemmer; David Bonekamp
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Restrito | Ano: 2023
Palavras-chave: fMRI; laudo radiológico; neoplasia de próstata; oncologia; PI-RADS; ressonância magnética

[Visualizar/ Abrir]

Deep Learning to Detect Pancreatic Cancer at CT: Artificial Intelligence Living Up to Its Hype

Autoria: Alex M. Aisen; Pedro S. Rodrigues
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Restrito | Ano: 2023
Palavras-chave: inteligência artificial; neoplasia pancreática; oncologia; tecnologia da informação; tomografia computadorizada

[Visualizar/ Abrir]

Pancreatic Cancer Detection on CT Scans with Deep Learning: A Nationwide Population-based Study

Autoria: Po-Ting Chen; Tinghui Wu; Pochuan Wang; Dawei Chang; Kao-Lang Liu; Ming-Shiang Wu; Holger R. Roth; Po-Chang Lee; Wei-Chih Liao; Weichung Wang
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Restrito | Ano: 2023
Palavras-chave: inteligência artificial; neoplasia pancreática; oncologia; tecnologia da informação; tomografia computadorizada

[Visualizar/ Abrir]

Artificial Intelligence Outperforms Radiologists for Pancreatic Cancer Lymph Node Metastasis Prediction at CT

Autoria: Linda C. Chu; Elliot K. Fishman
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Restrito | Ano: 2023
Palavras-chave: inteligência artificial; metástase; neoplasia pancreática; oncologia; tecnologia da informação; tomografia computadorizada

[Visualizar/ Abrir]