Spectrum of Chest CT Findings in a Familial Cluster of COVID-19 Infection

Autoria: Tianzhu Liu; Peikai Huang; Hailong Liu; Lesheng Huang; Ming Lei; Wangdong Xu; Xiaolu Hu; Jun Chen; Bo Liu
Fonte: Radiology: Cardiothoracic Imaging
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Aberto | Ano: 2020
Palavras-chave: covid-19; pneumologia; tomografia computadorizada

[Visualizar/ Abrir]

COVID-19 Infection Presenting with CT Halo Sign

Autoria: Xiaohu Li; Xiaosong Zeng; Bin Liu; Yongqiang Yu
Fonte: Radiology: Cardiothoracic Imaging
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Aberto | Ano: 2020
Palavras-chave: covid-19; pneumologia; tomografia computadorizada

[Visualizar/ Abrir]

Chest Imaging Appearance of COVID-19 Infection

Autoria: Weifang Kong; Prachi P. Agarwal
Fonte: Radiology: Cardiothoracic Imaging
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Aberto | Ano: 2020
Palavras-chave: covid-19; pneumologia; radiografia analógica e digital; tomografia computadorizada

[Visualizar/ Abrir]

Imaging Profile of the COVID-19 Infection: Radiologic Findings and Literature Review

Autoria: Ming-Yen Ng; Elaine YP Lee; Jin Yang; Fangfang Yang; Xia Li; Hongxia Wang; Macy Mei-sze Lui,; Christine Shing-Yen Lo; Barry Leung; Pek-Lan Khong; Christopher Kim-Ming Hui; Kwok-yung Yuen; Michael David Kuo
Fonte: Radiology: Cardiothoracic Imaging
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Aberto | Ano: 2020
Palavras-chave: covid-19; pneumologia; radiografia analógica e digital; tomografia computadorizada

[Visualizar/ Abrir]

Emerging 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Pneumonia

Autoria: Fengxiang Song; Nannan Shi; Fei Shan; Zhiyong Zhang; Jie Shen; Hongzhou Lu; Yun Ling; Yebin Jiang; Yuxin Shi
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Aberto | Ano: 2020
Palavras-chave: covid-19; pneumologia; tomografia computadorizada

[Visualizar/ Abrir]

CT Manifestations of Two Cases of 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Pneumonia

Autoria: Yicheng Fang; Huangqi Zhang; Yunyu Xu; Jicheng Xie; Peipei Pang; Wenbin Ji
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Aberto | Ano: 2020
Palavras-chave: covid-19; pneumologia; tomografia computadorizada

[Visualizar/ Abrir]