Simultaneous T1, T2, and T2* Mapping of Carotid Plaque: The SIMPLE* Technique

Autoria: Yajie Wang; Xiaoming Liu; Jing Wang; Yishi Wang; Haikun Qi; Xiangchuang Kong; Dingxi Liu; Jia Liu; Hanpei Zheng; Fu Xiong; Lan Zhang; Xiaona Fu; Xinli Zhang; Rui Guo; Huiyu Qiao; Zhensen Chen; Dongyue Si; Huijun Chen
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Restrito | Ano: 2023
Palavras-chave: aterosclerose; cardiologia/angiologia; obstrução vascular; ressonância magnética

[Visualizar/ Abrir]