Microwave Ablation for Papillary Thyroid Microcarcinoma with and without US-detected Capsule Invasion: A Multicenter Prospective Cohort Study

Autoria: Lin Zheng; Jian-ping Dou; Zhi-yu Han; Fang-yi Liu; Jie Yu; Zhi-gang Cheng; Xiao-ling Yu; Hui Wang; Zhi-bin Cong; Shu-rong Wang; Ming-an Yu; Zhi-feng Xu; Ying Che; Bai Nan; Cun Liu; Ying Hao; Xue Wang; Ying Liu; Ying Zhou; Ping Liang
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Restrito | Ano: 2023
Palavras-chave: ablação; neoplasia de tireoide; oncologia; radiologia intervencionista; ultrassonografia

[Visualizar/ Abrir]