Longitudinal Assessment of Chest CT Findings and Pulmonary Function after COVID-19 Infection

Autoria: Xiaoyu Han; Lu Chen; Yanqing Fan; Osamah Alwalid; Xi Jia; Yuting Zheng; Jie Liu; Yumin Li; Yukun Cao; Jin Gu; Jia Liu; Chuansheng Zheng; Qing Ye; Heshui Shi
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: PDF | Idioma: Inglês | Acesso: Aberto | Ano: 2023
Palavras-chave: covid-19; pneumologia; tomografia computadorizada

[Visualizar/ Abrir]