CT Extracellular Volume Fraction versus Myocardium-to-Lumen Signal Ratio for Cardiac Amyloidosis

Autoria: Masafumi Kidoh; Seitaro Oda; Seiji Takashio; Kyoko Hirakawa; Yawara Kawano; Shinya Shiraishi; Hidetaka Hayashi; Takeshi Nakaura; Yasunori Nagayama; Yoshinori Funama; Mitsuharu Ueda; Kenichi Tsujita; Toshinori Hirai
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Restrito | Ano: 2023
Palavras-chave: amiloidose; cardiologia/ angiologia; tomografia computadorizada

[Visualizar/ Abrir]