Cardiac MRI Risk Stratification for Dilated Cardiomyopathy with Left Ventricular Ejection Fraction of 35% or Higher

Autoria: Shuang Li; Yining Wang; Wenjing Yang; Di Zhou; Baiyan Zhuang; Jing Xu; Jian He; Gang Yin; Xiaohan Fan; Weichun Wu; Piyush Sharma; Arlene Sirajuddin; Andrew E. Arai; Shihua Zhao; Minjie Lu
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Restrito | Ano: 2023
Palavras-chave: cardiologia/ angiologia; cardiomiopatia; ressonância magnética

[Visualizar/ Abrir]