Myocardial Activity at 18F-FAPI PET/CT and Risk for Sudden Cardiac Death in Hypertrophic Cardiomyopathy

Autoria: Li Wang; Yilu Wang; Juan Wang; Minghu Xiao; Xiao-Ying Xi; Bi-Xi Chen; Yao Su; Yu Zhang; Boqia Xie; Zhixiang Dong; Shihua Zhao; Min-Fu Yang
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Restrito | Ano: 2023
Palavras-chave: cardiologia/ angiologia; cardiomiopatia; medicina nuclear; PET/CT

[Visualizar/ Abrir]