Time-of-Flight Intracranial MRA at 3 T versus 5 T versus 7 T: Visualization of Distal Small Cerebral Arteries

Autoria: Zhang Shi; Xueying Zhao; Shuo Zhu; Xiyin Miao; Yunfei Zhang; Shihong Han; Bei Wang; Boyu Zhang; Xiaodan Ye; Yongming Dai; Caizhong Chen; Shengxiang Rao; Jiang Lin; Mengsu Zeng; He Wang
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Restrito | Ano: 2023
Palavras-chave: angiorressonância; cardiologia/ angiologia; exames contrastados; ressonância magnética

[Visualizar/ Abrir]