MR Spectroscopy for Detecting Fumarate Hydratase Deficiency in Hereditary Leiomyomatosis and Renal Cell Carcinoma Syndrome

Autoria: Guangyu Wu; Guiqin Liu; Jianfeng Wang; Shihang Pan; Yuansheng Luo; Yunze Xu; Wen Kong; Peng Sun; Jianrong Xu; Wei Xue; Jin Zhang
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Restrito | Ano: 2022
Palavras-chave: MRs; neoplasia renal; oncologia; ressonância magnética

[Visualizar/ Abrir]