High-Frequency US for BK Polyomavirus–associated Nephropathy after Kidney Transplant

Autoria: Daopeng Yang; Bowen Zhuang; Yan Wang; Gang Huang; Ming Xu; Manxia Lin; Wei Wang; Guangliang Huang; Changxi Wang; Xiaoyan Xie; Xiaohua Xie
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Restrito | Ano: 2022
Palavras-chave: nefropatia; ultrassonografia; urologia

[Visualizar/ Abrir]