Sorafenib Plus Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy versus Sorafenib for Hepatocellular Carcinoma with Major Portal Vein Tumor Thrombosis: A Randomized Trial

Autoria: Kanglian Zheng; Xu Zhu; Shijie Fu; Guang Cao; Wen-Qing Li; Liang Xu; Hui Chen; Di Wu; Renjie Yang; Kun Wang; Wei Liu; Hongwei Wang; Quan Bao; Ming Liu; Chunyi Hao; Lin Shen; Baocai Xing; Xiaodong Wang
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Restrito | Ano: 2022
Palavras-chave: cardiologia/ angiologia; neoplasia hepática; obstrução vascular; oncologia; tomografia computadorizada; trombose

[Visualizar/ Abrir]