Patterns of Replacement Fibrosis in Hypertrophic Cardiomyopathy

Autoria: Jie Liu; Shihua Zhao; Shiqin Yu; Guixin Wu; Dong Wang; Lele Liu; Jialin Song; Yuming Zhu; Lianming Kang; Jizheng Wang; Lei Song
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Restrito | Ano: 2022
Palavras-chave: cardiologia/ angiologia; miocardiopatia; ressonância magnética

[Visualizar/ Abrir]