Subendocardial Involvement as an Underrecognized Cardiac MRI Phenotype in Myocarditis

Autoria: Jing-Hui Li; Xi-Qi Xu; Yong-Jian Zhu; Chun-Yan Cheng; Min-Jie Lu; Hong-Yue Wang; Yi-Ning Wang; Zhi-Cheng Jing; Shi-Hua Zhao
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Restrito | Ano: 2022
Palavras-chave: cardiologia/ angiologia; miocardite; ressonância magnética

[Visualizar/ Abrir]