Development of Guidelines on Radiation Protection for the Lens of the Eye in Japan

Autoria: Sumi Yokoyama; Satoshi Iwai; Norio Tsujimura; Makoto Hashimoto; Hiroshi Yoshitomi; Masahiro Kato; Tadahiro Kurosawa; Hideo Tatsuzaki; Hiroshi Sekiguchi; Yasuhiro Koguchi; Koji Ono; Masahumi Akiyoshi; Naoki Kunugita; Masahiro Natsuhori; Yoshinori Natsume; Kuniaki Nabatame; Tsunenori Kawashima; Shunji Takagi; Kazuko Ohno
Fonte: International Radiation Protection Association
Tipo: Anais de Evento | Formato: PDF | Idioma: Inglês | Acesso: Aberto | Ano: 2021
Palavras-chave: legislação e ética; radioproteção

[Visualizar/ Abrir]