Biological Effects of Low-Dose Chest CT on Chromosomal DNA

Autoria: Hiroaki Sakane; Mari Ishida; Lin Shi; Wataru Fukumoto; Chiemi Sakai; Yoshihiro Miyata; Takafumi Ishida; Tomoyuki Akita; Morihito Okada; Kazuo Awai; Satoshi Tashiro
Fonte: Radiology
Tipo: Publicação Científica | Formato: HTML | Idioma: Inglês | Acesso: Restrito | Ano: 2020
Palavras-chave: radiobiologia; radioproteção; tomografia computadorizada

[Visualizar/ Abrir]